diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Νέα Έργα

Ολοκληρώθηκε το έργο της Αντικατάστασης του Εσωτερικού Δικτύου Ύδρευσης της πόλης, (Α' και Β' Φάση, συνολικού προϋπολογισμού 1.900.000 € πλέον το Φ.Π.Α.), το οποίο χρηματοδοτήθηκε από το ΕΣΠΑ 2007-2013. Τοποθετήθηκαν 24.000 μέτρα σωλήνων πολυαιθυλενίου τρίτης γενιάς. Τα συχνά σπασίματα του πεπαλαιωμένου δικτύου και οι διακοπές του πολυτιμότερου αγαθού, αποτελούν πλέον παρελθόν.

Scroll Up