diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Εμφάνιση # 
4η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 28 Μαΐου 2015
3η Τροποποίηση τεχν.προγρ.2015 28 Μαΐου 2015
ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 26 Φεβρουαρίου 2015
1η Τροποποίηση Τεχν.Προγρ.2015 30 Ιανουαρίου 2015
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2015 30 Ιανουαρίου 2015
Τεχνικό Πρόγραμμα 2015 30 Ιανουαρίου 2015
Προϋπολογισμός 2015 30 Ιανουαρίου 2015
5η τροποποίηση προϋπολ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
5η τροποποίηση τεχν.προγρ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
4η τροποποίηση προϋπολ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
4η τροποποίηση τεχν.προγρ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
3η τροποποίηση προϋπολ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
3η τροποποίηση τεχν.προγρ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
2η τροποποίηση προϋπολ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
2η τροποποίηση τεχν.προγρ.2014 25 Νοεμβρίου 2014
Έγκριση Απολογισμού 2013 25 Νοεμβρίου 2014
Έγκριση Ισολογισμού και οικον.καταστ.2013 25 Νοεμβρίου 2014

Υποκατηγορίες

  • ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

    1_2016.pdf "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Scroll Up