diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Εμφάνιση # 
Περίληψη Διακήρυξης Συντ.Δικτ.Υδρ.Κερατέας 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη Διακήρυξης Συντ.δικτ.υδρ.Αγ.Κων/νου 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη Διακήρυξης Συντ.Λειτ.ΕΕΛΒΛ Λαυρίου για 10 μήνες 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη Διακήρυξης Συντ.δικτ.υδρ.Λαυρίου 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη Δικήρυξης Υπηρεσίες Ταχυδρομείου 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη διακήρυξης Προμήθεια εξαρτ.υδρ.Λαυρίου 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Περίληψη διακήρυξης ΚΑΥΣΙΜΑ 22 Ιανουαρίου 2016
Ορθή απόφαση Προϋπολογισμού 2016 18 Ιανουαρίου 2016
Προϋπολογισμός 2016 18 Ιανουαρίου 2016
Τεχνικό Πρόγραμμα 2016 18 Ιανουαρίου 2016
Προϋπολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2016 11 Δεκεμβρίου 2015
Έγκριση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2016 11 Δεκεμβρίου 2015
7η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 11 Δεκεμβρίου 2015
7η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 11 Δεκεμβρίου 2015
Απολογισμός Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Οικονομικού Έτους 2014 04 Νοεμβρίου 2015
6η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
6η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
5η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2015 03 Νοεμβρίου 2015
Ισολογισμός και Οικονομικές Καταστάσεις Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. Οικονομικού Έτους 2014 03 Νοεμβρίου 2015

Υποκατηγορίες

  • ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

    1_2016.pdf "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Scroll Up