diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Εμφάνιση # 
5η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 03 Ιουνίου 2016
3η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 03 Ιουνίου 2016
Δελτίου Τύπου της Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 14 Απριλίου 2016
ΑΠΟΦΑΣΗ ΤΙΜΟΛΟΓΙΑΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ 12 Απριλίου 2016
4η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 01 Απριλίου 2016
2η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος 2016 01 Απριλίου 2016
3η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 01 Απριλίου 2016
Περίληψη Διακήρυξης για τις "Υπηρεσίες Ταχυδρομείου για το έτος 2016" 16 Φεβρουαρίου 2016
2η Τροποποίηση Προϋπολογισμού Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2016 16 Φεβρουαρίου 2016
1η Τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2016 16 Φεβρουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη δημοπράτησης "Υπηρεσίες ταχυδρομείου για το έτος 2016" 16 Φεβρουαρίου 2016
Δελτίο Τύπου για την Τιμολογιακή Πολιτική 25 Ιανουαρίου 2016
1η Τροποποίηση Προϋπολογισμού 2016 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για τη "Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Κερατέας 2016" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για τη "Συντήρηση και Λειτουργία ΕΕΛΒ Λαυρίου για δέκα (10) μήνες" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για "Υπηρεσίες Ταχυδρομείου 2016" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για τη "Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Αγ.Κων/νου 2016" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για την "Προμήθεια Υγρών Καυσίμων Λαυρίου 2016" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για τη "Συντήρηση δικτύου ύδρευσης Λαυρίου 2016" 22 Ιανουαρίου 2016
Μελέτη-Τεύχη Δημοπράτησης για την "Προμήθεια των απαραίτητων εξαρτημάτων ύδρευσης που απαιτούνται για τη συντ.δικτ.υδρ.Λαυρίου 2016" 22 Ιανουαρίου 2016

Υποκατηγορίες

  • ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

    1_2016.pdf "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Scroll Up