diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Εμφάνιση # 
ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. ΕΤΟΥΣ 2018 29 Μαρτίου 2018
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 28 Νοεμβρίου 2017
5Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 28 Νοεμβρίου 2017
ΑΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ ΔΕΥΑΤΗΛ 2016 18 Ιουλίου 2017
4Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 08 Ιουνίου 2017
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 08 Ιουνίου 2017
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 07 Ιουνίου 2017
3Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 07 Ιουνίου 2017
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 07 Ιουνίου 2017
2Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 07 Ιουνίου 2017
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2017 25 Ιανουαρίου 2017
1η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2017 25 Ιανουαρίου 2017
ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ. 2017 25 Ιανουαρίου 2017
9Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΔΕΥΑΤΗΛ 2016 02 Δεκεμβρίου 2016
6Η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΕΥΑΤΗΛ 2016 02 Δεκεμβρίου 2016
8η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΜΟΥ 2016 23 Σεπτεμβρίου 2016
5η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 23 Σεπτεμβρίου 2016
4η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ 2016 23 Σεπτεμβρίου 2016
7η ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2016 03 Αυγούστου 2016
ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ ΔΕΥΑΤΗΛ 06 Ιουλίου 2016

Υποκατηγορίες

  • ΜΕΛΕΤΕΣ-ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΙ

    1_2016.pdf "ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΝ ΕΞΑΡΤΗΜΑΤΩΝ ΥΔΡΕΥΣΗΣ ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗ

    ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΛΑΥΡΙΟΥ ΕΤΟΥΣ 2016"

Scroll Up