diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης, Αποχέτευσης και Τηλεθέρμανσης Λαυρεωτικής (Δ.Ε.Υ.A.ΤΗ.Λ.)

Ο όρος «εταιρική κοινωνική ευθύνη» εκφράζει ένα σύνολο δράσεων που οι επιχειρήσεις αναπτύσσουν στο πλαίσιο αντιμετώπισης κοινωνικών και περιβαλλοντικών ζητημάτων. Εντάσσεται στην φιλοσοφία της ηθικής συμπεριφοράς των επιχειρήσεων ιδιαίτερα σε σχέση με το κοινωνικό σύνολο στο οποίο δραστηριοποιούνται. Όπως και άλλες έννοιες έτσι και η εταιρική κοινωνική ευθύνη, προσεγγίζεται από διάφορους ορισμούς, στους οποίους μπορούμε να εντοπίσουμε διαφορετικούς προσανατολισμούς που κινούνται γύρω από τη βιώσιμη ανάπτυξη, τον εθελοντικό χαρακτήρα της εταιρικής κοινωνικής ευθύνης και την ανάπτυξη σε κοινωνικό, περιβαλλοντικό και οικονομικό επίπεδο.

 

pic laurio

 

Η Δ.Ε.Υ.Α.ΤΗ.Λ., θα ξεκινήσει άμεσα την υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων για το νερό. Το πρόγραμμα αυτό θα απευθύνεται σε μαθητές των Δημοτικών Σχολείων, Γυμνασίου, Λυκείου και ΤΕΕ του Δήμου Λαυρεωτικής.

Πιστεύουμε ότι με το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα θα βάλουμε ένα μικρό λιθαράκι για τη δημιουργία οικολογικής συνείδησης όχι μόνο των μαθητών, αλλά και των μεγαλύτερων που γίνονται αποδέκτες των μηνυμάτων που παίρνουν τα παιδιά από την επίσκεψη και συμμετοχή τους.

Scroll Up