diavgeia1

Image1\ Image2\ Image3\ Image4\ Image5\ Image6\
Αποχετευτικό Δίκτυο της πόλης του Λαυρίου

Έχουν εκτελεστεί η Α’, η Β’ και Γ' Φάση (συνολικού προϋπολογισμού 6.500.000 €) και μπορούν να αποχετευτούν 4.600 σπίτια. Έως σήμερα έχουν συνδεθεί 3.400 σπίτια.

Έχει ολοκληρωθεί το έργο της Δ’ Φάσης, ‘Συμπληρωματικά Έργα Αποχέτευσης Λαυρίου – Επεκτάσεις & Πύκνωση Δικτύου’, προϋπολογισμού 1.150.000 € που αφορά τις περιοχές Καβοδόκανο, Θορικό, Κυπριανό, Άνω Όρια, Εργατικές Κατοικίες κ' τοπικές μικρές συμπληρώσεις στo υφιστάμενο δίκτυο. Θα είναι δυνατή η σύνδεση επιπλέον 700 οικιών.

Με την ολοκλήρωση αυτών των έργων έχει συνδεθεί με το δίκτυο της αποχέτευσης το 100 % των οικιών της πόλης. Το σημαντικότερο έργο υποδομής του Λαυρίου θα εξυπηρετεί πλέον όλους τους πολίτες.

Scroll Up